De algemeen periodieke keuring voor windmolens

Onderhoud windmolens
Elke windmolen die in Nederland geplaatst wordt, moet gecertificeerd zijn. Dat is een waarborg dat het bouwwerk gecontroleerd is op een aantal risico’s. Wanneer zo’n windmolen eenmaal staat, heeft zo’n turbine gedurende de hele levensduur onderhoud nodig. Windturbines op land vallen onder type B inrichtingen van het Activiteitenbesluit. In dit besluit is te lezen dat er ieder jaar een beoordeling door een deskundige vereist is. De windturbine wordt dan beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, krijgt onderhoud en/of vinden er reparaties plaats. Tijdens zo’n periodieke controle kunnen er nieuwe aandachtspunten of storingen aan het licht komen waardoor (extra) onderhoud of vervanging noodzakelijk kan zijn. Bestaat er bij zo’n beoordeling een vermoeden van een defect, dan wordt de windturbine direct buiten bedrijf gesteld en moet het bevoegd gezag geïnformeerd worden.

Bijna altijd in bedrijf
Een windturbine is bijna altijd in bedrijf. Om een veilige en efficiënte werking te garanderen, is testen en inspecteren dus belangrijk. Omdat niet elke windturbine dezelfde onderhoudsbehoefte heeft, vraagt dit om maatwerk. Niet alle windturbines worden even zwaar belast en sommige kunnen met een jaarlijks onderhoud toe. Bij andere, die meer belast worden, kunnen vaker controles vaker nodig zijn. Vooral windturbines op zee staan bloot aan zware omstandigheden. De rotorbladen hebben te lijden van wind, regen en blikseminslag en het zoute water is een ideale plek voor het ontstaan van roest. Afhankelijk van het type kunnen er een aantal onderhoudsmomenten zijn waarbij preventief onderdelen worden gecontroleerd of vervangen.

Wie is deskundig?
Een deskundige kan een medewerker van de technische dienst van de exploitant of fabrikant van de windturbine -zijn maar ook iemand van een gespecialiseerd bedrijf dat de kennis en ervaring bezit van de beveiliging, het onderhoud en de reparatie van windmolens.

Veiligheidschecks
Veiligheid speelt een belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van een windmolen. Veiligheidssystemen zijn zo ontworpen dat de windturbine onder alle weersomstandigheden veilig in werking kan zijn en zorgen ervoor dat de windmolen zichzelf uitschakelt in geval van storingen. Het veiligheidssysteem van een windturbine wordt dan ook periodiek gecontroleerd.

Wat wordt nog meer gecontroleerd?
Het vet en de olie in de draaiende mechanische en hydraulische onderdelen zoals de aandrijfas worden gecontroleerd en eventueel vervangen. Ook vindt onderhoud plaats aan alle mechanische en draaiende onderdelen waaronder de tandwielkast. Daarnaast vindt er inspectie/onderhoud plaats aan alle elektrische installaties waarbij vooral de transformator, dat deel dat de opgewekte windstroom omzet in wisselspanning, van belang is.

Wanneer wordt een windmolen vervangen?
Technisch gaat een windmolen zo’n jaar of twintig mee. Daarna wordt bekeken of de turbine nog kan blijven staan of moet worden gesloopt en vervangen. De eerste generatie windmolens is inmiddels aan vervanging toe. Veel van de oudere generatie windturbines bevatten neodymium, een schadelijke metaal maar nieuwe turbines worden zonder dit metaal gemaakt. Een moderne type windmolen kan daarom goed gerecycled worden en levert weinig afval op. Veel van het materiaal kan zelfs hergebruikt worden voor het maken van nieuwe windturbines. De mast, de fundering, de generator en de tandwielkast van een windturbine zijn goed recyclebaar. De bladen van windmolens die afgeschreven zijn worden gerecycled tot korrels die weer de grondstof zijn voor nieuwe producten.