Manieren om je woningen te verduurzamen

Verduurzaming houdt in dat bij activiteiten zoveel mogelijk de negatieve effecten daarvan voor het milieu worden beperkt. Voor woningen, waar we het in dit artikel over hebben, praten we dan met name over het verbruik van fossiele brandstoffen, omdat bij de verbranding daarvan CO2 vrijkomt. Zoals bekend, draagt CO2 bij aan de klimaatverandering en die heeft allerlei ongewenste consequenties. Of pelletkachels ook duurzaam zijn, daarover lopen de meningen uiteen. Als er voldoende herbeplanting van bomen plaatsvindt, kunnen pellets CO2-neutraal worden genoemd, ook omdat afvalhout ervoor wordt gebruikt. Een ander belangrijk aspect is dat fossiele brandstoffen worden verbrand. Bomen kunnen worden geplant, maar gas kan je niet hergebruiken en de wereldvoorraad ervan is eindig. We hebben het bij woningen vooral over de verbranding van gas voor verwarming en warm tapwater, en elektriciteit, omdat voor de opwekking van elektriciteit in Nederland nog altijd veel fossiele brandstoffen worden verbruikt.

Koken

We hebben in de vorige paragraaf uitgelegd, dat het koken met aardgas om twee redenen onwenselijk is. Inderdaad wordt elektriciteit lang niet altijd duurzaam opgewekt, maar daar komt geleidelijk verandering in. Overgaan op elektrisch koken is dus een stap in de richting van duurzaamheid.

Elektriciteit

We kunnen op diverse manieren het verbruik van elektrische energie verminderen. Ledlampen in plaats van gloeilampen zijn een goed begin. Verder kan ernaar worden gekeken of het zinvol is om elektrische apparaten die veel stroom verbruiken te vervangen door zuiniger modellen. We kunnen ook zelf elektrische energie opwekken met zonnepanelen. Dan hoeven we minder stroom van het energiebedrijf te betrekken, die wellicht met fossiele brandstoffen wordt opgewekt.

Verwarming

Voor onze woning verduurzamen qua verwarming, kunnen we drie soorten maatregelen onderscheiden:

  • verbeterde warmte-isolatie;
  • elektriciteit gebruiken in plaats van gas;
  • een warmtepomp installeren;
  • niet meer verwarmen dan nodig.

Verbeterde warmte-isolatie

Als een woning niet goed geïsoleerd is, kan er met de verbetering daarvan worden gewonnen. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals dubbelglas en dak-, spouwmuur- en vloerisolatie.

Elektriciteit gebruiken in plaats van gas

Je zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld infraroodpanelen te installeren. Voor een huis met een hele goede isolatie kunnen die voldoende verwarming geven. Maar ook met het gebruiken daarvan als bijverwarming, kan het gasverbruik in ieder geval omlaag.

Een warmtepomp installeren

Met een warmtepomp kan warmte worden onttrokken aan de bodem, het grondwater of de buitenlucht. De warmte die zo wordt gewonnen, kan worden overgedragen aan de cv-installatie of een ruimte worden ingeblazen. Ook alleen een warmtepomp is onvoldoende als een huis niet erg goed is geïsoleerd. Ook met een warmtepomp echter gaat het gasverbruik omlaag.

Niet meer verwarmen dan nodig

We praten hier niet alleen over de thermostaat een graadje lager te zetten. Er zijn allerlei intelligente oplossingen, waarmee je niet meer verwarmt dan nodig is. Dat begint al met een intelligente kamerthermostaat, maar er kan meer gebeuren.